Register  |  Login
برای دریافت رزومه شرکت اینجا کلیک نمایید Minimize
  
  Minimize

 

دستگاه فرمدهی ترموفیوز

این دستگاه برای فرمدهی تمام اتوماتیک ترموفیوز مورد استفاده قرار می گیرد. ترموفیوزها به صورت فله ای در ورودی دستگاه قرار گرفته و به صورت تمام اتوماتیک وارد دستگاه می شوند، سپس در دو راستای مختلف فرمدهی شده و اضافه پایه های آنها برش می خورد و محصول نهایی از دستگاه خارج می گردد.