Register  |  Login
برای دریافت رزومه شرکت اینجا کلیک نمایید Minimize
  
  Minimize

دستگاه فرمدهی فنر :

این دستگاه به منظور فرمدهی پایه های فنر تولید شده توسط فنرپیچ اتوماتیک طراحی و ساخته شده است. یکی از پایه های فنر تولید شده باید 180 درجه خم شود تا در راستای پایه دیگر قرار گیرد. سپس باید طول هر دو پایه با برش اضافه آنها به مقدار مورد نظر برسد. این دستگاه موارد فوق را برای هر فنر به صورت اتوماتیک انجام می دهد.(این دستگاه در حال ساخت می باشد)