Register  |  Login
برای دریافت رزومه شرکت اینجا کلیک نمایید Minimize
  
  Minimize

 

ربات کارتزین

 

این دستگاه یک ربات 3 درجه آزادی می باشد که یک بازوی رباتیک را در سه جهت عمود بر هم به میزان دلخواه حرکت می دهد. گریپر طراحی شده در این دستگاه امکان جابجایی اجسام در فضای کاری دستگاه را فراهم می سازد. با توجه به عمومیت کاربرد این دستگاه امکان استفاده از آن در موارد دیگر نیز وجود دارد.