Register  |  Login
برای دریافت رزومه شرکت اینجا کلیک نمایید Minimize
  
  Minimize

       دستگاه شستشوی اتوماتیک

این دستگاه به منظور شستشو و خشک نمودن اتوماتیک قطعات توسط ماده شستشوی خاص طراحی و ساخته شده است.

پس از چیده شدن قطعات در دستگاه قطعات به داخل ماده شوینده فرو رفته و با حرکتهای دورانی چپ گرد و راست گرد شسته می شوند. سپس قطعات از ماده شوینده بیرون آمده و با دوران سریع و استفاده از نیروی مجازی گریز از مرکز خشک می گردند.